top of page

Hợp pháp 

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng giữa bạn, Người dùng của Trang web này (bao gồm bất kỳ miền phụ nào, trừ khi bị loại trừ rõ ràng bởi các điều khoản và điều kiện của riêng họ), và  DP MONKS FINANCE Ltd,  chủ sở hữu và điều hành của Trang web này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn. Việc bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này được coi là xảy ra khi bạn sử dụng Trang web lần đầu tiên. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn nên ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

 

Trong các điều khoản và điều kiện này, Người dùng hoặc Người dùng có nghĩa là bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào Trang web và không phải (i) được thuê bởi  DP MONKS FINANCE Ltd  và hành động trong quá trình làm việc của họ hoặc (ii) tham gia với tư cách là nhà tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ cho  DP MONKS FINANCE Ltd và truy cập Trang web liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đó.

 

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

 

Sở hữu trí tuệ và sử dụng được chấp nhận

1.   Tất cả Nội dung có trên Trang web, trừ khi được Người dùng tải lên, là tài sản của  DP MONKS FINANCE Ltd,  các chi nhánh của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan khác. Theo các điều khoản và điều kiện này, Nội dung có nghĩa là bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, tổng hợp dữ liệu, bố cục trang, mã cơ bản và phần mềm và bất kỳ dạng thông tin nào khác có khả năng được lưu trữ trong máy tính xuất hiện trên hoặc tạo thành một phần của Trang web này, bao gồm bất kỳ nội dung nào như vậy do Người dùng tải lên. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng Nội dung đó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Không có gì trên trang web này sẽ được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào được hiển thị trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu

2.   Bạn có thể, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn, làm như sau:

Một.  truy xuất, hiển thị và xem Nội dung trên màn hình máy tính

3.     Bạn không được sao chép, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ Nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của  DP MONKS FINANCE Ltd.

4.   Bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bạn có thể gửi qua Trang web, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, tính thích hợp, tính nguyên bản và bản quyền của bất kỳ Nội dung nào như vậy. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ Nội dung nào (i) là bí mật, độc quyền, sai sự thật, lừa đảo, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lạm dụng , bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối; (ii) có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (iii) có thể chứa vi rút phần mềm, chiến dịch vận động chính trị, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email sai hoặc thông tin nhận dạng khác, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào. Bạn không được tải nội dung thương mại lên Trang web.

5.   Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung bạn đăng; rằng Nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng Nội dung bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ người nào; và bạn sẽ bồi thường  DP MONKS FINANCE Ltd đối với tất cả các khiếu nại do Nội dung bạn cung cấp.

    

     Bị cấm sử dụng

6.   Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

     Một.  theo bất kỳ cách nào gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho Trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng hoặc thưởng thức Trang web của bất kỳ người nào khác;

     b.  theo bất kỳ cách nào có hại, trái pháp luật, bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc bị phản đối hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành nào, lệnh của chính phủ;

     C.  tạo, truyền hoặc lưu trữ các bản sao điện tử của Nội dung được bảo vệ bản quyền mà không được phép của chủ sở hữu.

     Đăng ký

7.   Bạn phải đảm bảo rằng các chi tiết do bạn cung cấp khi đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào là chính xác và đầy đủ.

số 8.   Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin bạn cung cấp khi đăng ký bằng cách cập nhật thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo chúng tôi có thể liên lạc với bạn một cách hiệu quả.

9.   Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc hủy đăng ký của bạn với hiệu lực ngay lập tức vì bất kỳ mục đích hợp lý nào hoặc nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

10.      Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản tới địa chỉ tại  kết thúc các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn làm như vậy, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Trang web. Việc hủy bỏ hoặc tạm ngừng đăng ký của bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào theo luật định.

       

        Mật khẩu và bảo mật

11.      Khi bạn đăng ký trên Trang web này, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu, mật khẩu này bạn phải giữ bí mật và không tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ ai.

12.      Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có hoặc có khả năng xảy ra bất kỳ việc sử dụng sai Trang web hoặc vi phạm bảo mật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn.

       

        Liên kết đến các trang web khác

13.      Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, các trang web này không nằm dưới sự kiểm soát của  DP MONKS FINANCE Ltd hoặc của các chi nhánh của chúng tôi.

14.      Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang web đó và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ và tất cả các hình thức mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng chúng.

15.      Việc bao gồm một liên kết đến một trang web khác trên Trang web này không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với chính các trang web đó hoặc của những người kiểm soát chúng.

       

        Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookie

16.      Việc sử dụng Trang web cũng được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi, được đưa vào các điều khoản và điều kiện này trong các chương bên dưới.  

       

        Tính sẵn có của Trang web và tuyên bố từ chối trách nhiệm

17.      Bất kỳ phương tiện, công cụ, dịch vụ hoặc thông tin trực tuyến nào  DP MONKS FINANCE Ltd cung cấp thông qua Trang web (Dịch vụ) được cung cấp "nguyên trạng" và trên cơ sở "sẵn có". Chúng tôi không bảo hành rằng Dịch vụ sẽ không có khuyết tật và / hoặc lỗi. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không cung cấp bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý) về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính chính xác của thông tin, khả năng tương thích và chất lượng đạt yêu cầu.  DP MONKS FINANCE Ltd không có nghĩa vụ cập nhật thông tin trên Trang web.

 

18.      Trong khi  DP MONKS FINANCE Ltd sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Trang web được bảo mật và không có lỗi, vi-rút và phần mềm độc hại khác, chúng tôi không đưa ra bảo hành hoặc bảo đảm nào về vấn đề đó và tất cả Người dùng chịu trách nhiệm về bảo mật của chính họ, thông tin cá nhân của họ và máy vi tính.

19.      DP MONKS FINANCE Ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc không có sẵn của Trang web.

20      DP MONKS FINANCE Ltd bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào (hoặc toàn bộ) Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào có sẵn. Các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục áp dụng cho bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Trang web trừ khi nó được quy định rõ ràng khác.

       

        Trách nhiệm hữu hạn

21.      Không có điều khoản và điều kiện nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ: (a) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc của bạn, nếu có; (b) giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật; hoặc (c) giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành.

22.      Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

23.      Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép,  DP MONKS FINANCE Ltd không chịu trách nhiệm đối với            bất kỳ điều nào sau đây:

        Một.  bất kỳ tổn thất kinh doanh nào, chẳng hạn như mất lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, lợi thế thương mại hoặc cơ hội thương mại;

        b.  mất hoặc hỏng bất kỳ dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào;

        C.  bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào.

 

Tổng quan

24.      Bạn không được chuyển bất kỳ quyền nào của mình theo các điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi có thể chuyển giao các quyền của mình theo các điều khoản và điều kiện này khi chúng tôi tin rằng các quyền của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

25.      Các điều khoản và điều kiện này có thể được chúng tôi thay đổi theo thời gian. Các điều khoản sửa đổi như vậy sẽ được áp dụng cho Trang web kể từ ngày xuất bản. Người dùng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện thường xuyên để đảm bảo quen thuộc với phiên bản hiện tại.

26.      Các điều khoản và điều kiện này cùng với Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie  chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế tất cả  các cuộc thảo luận, sắp xếp hoặc thỏa thuận trước đó có thể đã diễn ra liên quan đến các điều khoản và điều kiện.

27.      Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) 1999 sẽ không áp dụng cho các điều khoản và điều kiện này và không bên thứ ba nào có quyền thực thi hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này.

28.      Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào phát hiện rằng bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này (hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào) là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc điều khoản bán phần đó, trong phạm vi được yêu cầu, sẽ được coi là bị xóa, và hiệu lực và khả năng thực thi của     các quy định khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

29.      Trừ khi có thỏa thuận khác, không có sự chậm trễ, hành động hoặc thiếu sót của một bên trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ được coi là từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

30.      Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Anh và xứ Wales và tất cả các tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận (bao gồm cả các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền tài phán riêng của tòa án Anh và Wales.

       

        Thông tin chi tiết về DP MONKS FINANCE Ltd

31.      DP MONKS FINANCE Ltd là một công ty được thành lập tại Anh và xứ Wales với số đăng ký 13058368 có địa chỉ đăng ký là 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT và nó  vận hành Trang web www.dpmonksfinance.com.  

Bạn có thể liên hệ với DP MONKS FINANCE bằng email trên Crypto@dpmonksfinance.com.

Chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu

Chính sách bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu

Tuyên bố và mục đích của chính sách

MỘT.  DPMonks Finance Ltd (Chủ đầu tư) cam kết đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân do chúng tôi xử lý sẽ được xử lý theo các tiêu chuẩn tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

 

B.  Chúng tôi xác nhận vì mục đích của luật bảo vệ dữ liệu, rằng Nhà tuyển dụng là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến việc làm của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi xác định mục đích và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

C.  Mục đích của chính sách này là giúp chúng tôi đạt được mục tiêu bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu bằng cách:

 

1.  thông báo cho nhân viên của chúng tôi về các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể nắm giữ về họ, khách hàng, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác của chúng tôi và những gì chúng tôi làm với thông tin đó;

 

2.  đưa ra các quy tắc về bảo vệ dữ liệu và các điều kiện pháp lý phải đáp ứng khi chúng tôi thu thập, tiếp nhận, xử lý, xử lý, chuyển giao và lưu trữ dữ liệu cá nhân và đảm bảo nhân viên hiểu các quy tắc của chúng tôi và các tiêu chuẩn pháp lý; và

 

3.  làm rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của nhân viên đối với việc bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

D.  Đây chỉ là một tuyên bố về chính sách và không phải là một phần của hợp đồng lao động của bạn. Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi.

E.  Vì mục đích của chính sách này:

 

1.  Dữ liệu hồ sơ tội phạm có nghĩa là thông tin về tiền án và hành vi phạm tội của một cá nhân cũng như thông tin liên quan đến các cáo buộc và tố tụng hình sự.

 

2.  Luật bảo vệ dữ liệu có nghĩa là tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm, trong thời gian có hiệu lực, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh.

 

3.  Chủ thể dữ liệu có nghĩa là cá nhân có liên quan đến dữ liệu cá nhân.

 

4.  Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân có thể được xác định từ thông tin đó.

 

5.  Xử lý có nghĩa là mọi hoạt động sử dụng dữ liệu, bao gồm thu thập, lưu trữ, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu.

 

6.  Các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt có nghĩa là thông tin về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục và dữ liệu sinh trắc học của một cá nhân.

Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu

 

1.   Nhân viên có công việc sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến Nhân viên hoặc những người khác phải tuân thủ chính sách này và với các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu sau đây yêu cầu thông tin cá nhân là:

 

Một.  được xử lý hợp pháp, công bằng và minh bạch. Chúng tôi phải luôn có cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân, như được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý khi cần thiết để thực hiện hợp đồng với chủ thể dữ liệu, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà người kiểm soát dữ liệu là chủ thể hoặc vì lợi ích hợp pháp của người kiểm soát dữ liệu hoặc bên tiết lộ dữ liệu. Chủ thể dữ liệu phải được cho biết ai là người kiểm soát thông tin (chúng tôi), (các) mục đích mà chúng tôi đang xử lý thông tin và thông tin có thể được tiết lộ cho ai.

 

b.  chỉ được thu thập cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp. Dữ liệu cá nhân không được thu thập cho một mục đích và sau đó được sử dụng cho mục đích khác. Nếu chúng ta muốn thay đổi cách chúng ta sử dụng dữ liệu cá nhân, trước tiên chúng ta phải cho chủ thể dữ liệu biết.

 

C.  chỉ được xử lý khi nó đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở những gì cần thiết cho mục đích xử lý. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trong phạm vi được yêu cầu cho mục đích cụ thể đã thông báo cho chủ thể dữ liệu.

 

d.  chính xác và Nhà tuyển dụng thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin không chính xác sẽ được sửa chữa hoặc xóa ngay lập tức. Việc kiểm tra dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện khi được thu thập và phải thực hiện kiểm tra thường xuyên sau đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cải chính hoặc xóa thông tin không chính xác.

 

e.  chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý. Thông tin sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để xóa thông tin khi chúng tôi không cần nữa. Để được hướng dẫn về thời gian lưu giữ thông tin cụ thể, hãy liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu hoặc yêu cầu bản sao Chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi.

 

f.  Các biện pháp an toàn và thích hợp được Chủ đầu tư áp dụng để đảm bảo như vậy.

Ai chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu?

 

2.   Duy trì các tiêu chuẩn thích hợp về bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu là nhiệm vụ chung được chia sẻ giữa chúng tôi và bạn. Chính sách này và các quy tắc trong đó áp dụng cho tất cả nhân viên của Chủ đầu tư, không phân biệt thâm niên, nhiệm kỳ và thời gian làm việc, bao gồm tất cả nhân viên, giám đốc và cán bộ, chuyên gia tư vấn và nhà thầu, nhân viên bình thường hoặc đại lý, thực tập sinh, người làm bài tập và nhân viên có thời hạn và bất kỳ tình nguyện viên nào (Nhân viên).

 

3.   Các câu hỏi về chính sách này hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin, nên được chuyển đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

 

4.   Tất cả Nhân viên có trách nhiệm cá nhân đảm bảo tuân thủ chính sách này, xử lý tất cả dữ liệu cá nhân một cách nhất quán với các nguyên tắc được nêu ở đây và đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện để bảo vệ an toàn dữ liệu. Các nhà quản lý có trách nhiệm đặc biệt trong việc lãnh đạo bằng cách nêu gương và giám sát và thực thi việc tuân thủ. Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu phải được thông báo nếu chính sách này không được tuân thủ hoặc nếu người ta nghi ngờ chính sách này đã không được tuân thủ, càng sớm càng tốt.

 

5.   Mọi hành vi vi phạm chính sách này sẽ bị xem xét nghiêm túc và có thể bị kỷ luật lên đến và bao gồm cả sa thải. Vi phạm nghiêm trọng hoặc cố ý, chẳng hạn như truy cập dữ liệu cá nhân của Nhân viên hoặc khách hàng mà không được phép hoặc có lý do chính đáng để làm như vậy, có thể cấu thành hành vi sai trái nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc bị sa thải mà không cần thông báo.

 

Chính sách này bao gồm những dữ liệu và hoạt động cá nhân nào?

 

6.   Chính sách này bao gồm dữ liệu cá nhân:

 

Một.  liên quan đến một cá thể sống tự nhiên có thể được nhận dạng từ thông tin đó một cách riêng biệt hoặc bằng cách đọc nó cùng với thông tin khác mà chúng ta có;

 

b.  được lưu trữ dưới dạng điện tử hoặc trên giấy trong hệ thống lưu trữ hồ sơ;

 

C.  dưới dạng các tuyên bố về quan điểm cũng như sự kiện;

 

d.  liên quan đến Nhân viên (hiện tại, quá khứ hoặc tương lai) hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý hoặc kiểm soát;

 

e.  mà chúng tôi có được, được cung cấp cho chúng tôi, mà chúng tôi nắm giữ hoặc lưu trữ, tổ chức, tiết lộ hoặc chuyển giao, sửa đổi, truy xuất, sử dụng, xử lý, xử lý, vận chuyển hoặc tiêu hủy.

 

7.   Dữ liệu cá nhân này tuân theo các biện pháp bảo vệ pháp lý được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào về Nhân viên?

 

số 8.   Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 

Một.  bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập trước hoặc trong quá trình bạn làm việc hoặc tham gia với chúng tôi;

 

b.  được cung cấp bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như tài liệu tham khảo hoặc thông tin từ các nhà cung cấp hoặc một bên khác mà chúng tôi hợp tác kinh doanh; hoặc là

 

C.  thuộc phạm vi công cộng.

 

9.   Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng về bạn bao gồm các hồ sơ liên quan đến:

 

Một.  địa chỉ nhà, chi tiết liên lạc và chi tiết liên lạc cho người thân của bạn;

 

b.  tuyển dụng (bao gồm đơn đăng ký hoặc sơ yếu lý lịch của bạn, tài liệu tham khảo nhận được và chi tiết về trình độ của bạn);

 

C.  thanh toán hồ sơ, số bảo hiểm quốc gia và chi tiết về thuế và bất kỳ phúc lợi việc làm nào như lương hưu và bảo hiểm y tế (bao gồm chi tiết về bất kỳ yêu cầu nào được thực hiện);

 

d.  sử dụng điện thoại, email, internet, fax hoặc tin nhắn nhanh;

 

e.  Thông tin chi tiết về mạng xã hội;

 

f.  hiệu suất và bất kỳ vấn đề kỷ luật, khiếu nại, khiếu nại hoặc mối quan tâm nào mà bạn có liên quan.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

 

10.      Đôi khi, chúng tôi có thể cần xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm (đôi khi được gọi là 'danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt').

 

11.      Chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm nếu:

Một.  chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy, ví dụ như điều đó là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng lao động; và

 

b.  áp dụng một trong các điều kiện đặc biệt sau để xử lý thông tin cá nhân:

 

tôi.  chủ thể dữ liệu đã đồng ý rõ ràng.

 

ii.  việc xử lý là cần thiết cho các mục đích thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ về luật lao động của Công ty hoặc chủ thể dữ liệu.

 

iii.  việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của chủ thể dữ liệu và chủ thể dữ liệu không có khả năng đưa ra sự đồng ý.

 

iv.  quá trình xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu công khai rõ ràng.

 

v.  việc xử lý là cần thiết cho việc xác lập, thực thi, hoặc biện hộ hoặc các khiếu nại pháp lý; hoặc là

 

vi.  việc xử lý là cần thiết vì lợi ích đáng kể của công chúng.

 

12.      Trước khi xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, Nhân viên phải thông báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu về quá trình xử lý được đề xuất, để Nhân viên bảo vệ dữ liệu đánh giá xem việc xử lý có tuân thủ các tiêu chí đã nêu ở trên hay không.

 

13.      Thông tin cá nhân nhạy cảm sẽ không được xử lý cho đến khi quá trình đánh giá ở trên diễn ra và cá nhân đó đã được thông báo chính xác về bản chất của việc xử lý, mục đích mà nó đang được thực hiện và cơ sở pháp lý cho nó.

 

14.      Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi đưa ra loại thông tin cá nhân nhạy cảm mà chúng tôi xử lý, thông tin đó được sử dụng để làm gì và cơ sở hợp pháp để xử lý.

Thông tin hồ sơ tội phạm

 

15.      Thông tin hồ sơ tội phạm sẽ được xử lý theo Chính sách thông tin hồ sơ tội phạm.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

 

16.      Chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cơ sở pháp lý để xử lý trong thông báo bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của Nhân viên vì bất kỳ lý do nào khác.

 

17.      Nói chung, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin để thực hiện công việc kinh doanh của mình, để quản lý việc làm hoặc sự tham gia của bạn và để giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm nào mà bạn có thể có, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 

Một.  Danh sách địa chỉ nhân viên: để biên soạn và lưu hành danh sách địa chỉ nhà và chi tiết liên lạc, để liên hệ với bạn ngoài giờ làm việc.

 

b.  Hồ sơ ốm đau: để duy trì hồ sơ về thời gian nghỉ ốm của bạn và bản sao của bất kỳ ghi chú nào của bác sĩ hoặc các tài liệu khác được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến sức khỏe của bạn, để thông báo cho đồng nghiệp của bạn và những người khác rằng bạn vắng mặt vì bệnh tật, khi cần thiết một cách hợp lý để quản lý sự vắng mặt của bạn, để đối phó với tình trạng nghỉ ốm cao không thể chấp nhận được hoặc đáng ngờ, để thông báo cho những người đánh giá nhằm mục đích đánh giá mức độ nghỉ ốm của bạn, để xuất bản thông tin chi tiết tổng hợp nội bộ, ẩn danh về mức độ nghỉ ốm.

 

C.  Giám sát hệ thống CNTT: để giám sát việc sử dụng e-mail, internet, điện thoại và fax, máy tính hoặc các thông tin liên lạc hoặc tài nguyên CNTT khác của bạn.

 

d.  Các vấn đề kỷ luật, khiếu kiện hoặc pháp lý: liên quan đến bất kỳ vấn đề kỷ luật, khiếu kiện, pháp lý, quy định hoặc tuân thủ hoặc thủ tục tố tụng nào có thể liên quan đến bạn.

 

e.  Đánh giá hiệu suất: để thực hiện đánh giá hiệu suất.

 

f.  Giám sát Cơ hội Bình đẳng: để tiến hành giám sát vì các mục đích cơ hội bình đẳng và công bố thông tin tổng hợp, ẩn danh về sự phá vỡ lực lượng lao động của Chủ lao động.

 

g.  Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để.

Độ chính xác và mức độ liên quan

18.      Chúng tôi sẽ:

Một.  đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được xử lý đều cập nhật, chính xác, đầy đủ, phù hợp và không quá mức, dựa trên mục đích mà dữ liệu được thu thập.

b.  không xử lý dữ liệu cá nhân thu được cho một mục đích cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi bạn đồng ý với điều này hoặc mong đợi điều này một cách hợp lý.

 

19.      Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào về bạn là không chính xác hoặc đã lỗi thời, thì bạn nên báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu. Nếu họ đồng ý rằng thông tin đó là không chính xác hoặc lỗi thời, thì họ sẽ sửa chữa nó ngay lập tức. Nếu họ không đồng ý với việc sửa chữa, thì họ sẽ ghi nhận ý kiến của bạn.

Lưu trữ và lưu giữ

 

20      Dữ liệu cá nhân (và thông tin cá nhân nhạy cảm) sẽ được lưu giữ an toàn theo Chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.  

 

21.      Các khoảng thời gian mà chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân có trong các thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.

Quyền cá nhân

 

22.      Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

 

23.      Yêu cầu truy cập chủ thể:

Một.  Bạn có quyền đưa ra yêu cầu truy cập chủ thể. Nếu bạn đưa ra yêu cầu truy cập chủ thể, chúng tôi sẽ cho bạn biết:

 

tôi.  dữ liệu cá nhân của bạn có được xử lý hay không và nếu có thì tại sao, các loại dữ liệu cá nhân có liên quan và nguồn dữ liệu nếu dữ liệu đó không được thu thập từ bạn;

 

ii.  Dữ liệu cá nhân của bạn được hoặc có thể tiết lộ cho ai, bao gồm cả những người nhận bên ngoài Vương quốc Anh hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và các biện pháp bảo vệ áp dụng cho việc chuyển giao như vậy;

 

iii.  dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trong bao lâu (hoặc khoảng thời gian đó được quyết định như thế nào);

 

iv.  quyền của bạn về việc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu, hoặc hạn chế hoặc phản đối việc xử lý;

 

v.  quyền khiếu nại của bạn với Ủy viên Thông tin nếu bạn cho rằng chúng tôi đã không tuân thủ các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn; và

 

vi.  liệu chúng tôi có thực hiện việc ra quyết định tự động hay không và logic liên quan đến bất kỳ việc ra quyết định nào như vậy.

 

b.  Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao dữ liệu cá nhân đang được xử lý. Điều này thường sẽ ở dạng điện tử nếu bạn đã yêu cầu bằng điện tử, trừ khi bạn đồng ý khác.

 

C.  Để thực hiện yêu cầu truy cập chủ thể, hãy liên hệ với chúng tôi tại support.Wix.com.

 

d.  Chúng tôi có thể cần yêu cầu bằng chứng nhận dạng trước khi yêu cầu của bạn có thể được xử lý. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn và các tài liệu chúng tôi yêu cầu.

 

e.  Thông thường, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ như khi có một lượng lớn dữ liệu cá nhân đang được xử lý, chúng tôi có thể phản hồi trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ viết thư cho bạn trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu ban đầu của bạn nếu đúng như vậy.

 

f.  Nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo yêu cầu đó.

 

24.      Các quyền khác:

 

Một.  Bạn có một số quyền khác liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi:

 

tôi.  cải chính dữ liệu không chính xác;

 

ii.  ngừng xử lý hoặc xóa dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích xử lý;

 

iii.  ngừng xử lý hoặc xóa dữ liệu nếu lợi ích của bạn vượt qua căn cứ hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu (nơi chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình làm lý do để xử lý dữ liệu);

iv.  ngừng xử lý dữ liệu trong một khoảng thời gian nếu dữ liệu không chính xác hoặc nếu có tranh chấp về việc lợi ích của bạn có lấn át các cơ sở chính đáng của Chủ đầu tư để xử lý dữ liệu hay không.

b.  Để yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ bước nào trong số này, vui lòng gửi yêu cầu đến support.Wix.com.

Bảo mật dữ liệu

 

25.      Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân và đặc biệt để bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp và chống lại việc mất mát, phá hủy hoặc hư hỏng do ngẫu nhiên.

 

26.      Duy trì bảo mật dữ liệu có nghĩa là đảm bảo rằng:

 

Một.  chỉ những người được phép sử dụng thông tin mới có thể truy cập thông tin đó;

 

b.  nếu có thể, dữ liệu cá nhân được giả danh hoặc được mã hóa;

 

C.  thông tin chính xác và phù hợp với mục đích mà nó được xử lý; và

 

d.  những người được ủy quyền có thể truy cập thông tin nếu họ cần cho các mục đích được ủy quyền.

 

27.      Theo luật, chúng tôi phải sử dụng các quy trình và công nghệ để bảo mật thông tin cá nhân trong suốt thời gian mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát thông tin đó, từ khi lấy được đến khi phá hủy thông tin.

 

28.      Thông tin cá nhân không được chuyển giao cho bất kỳ người nào để xử lý (ví dụ: trong khi thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi thay mặt hoặc cho chúng tôi), trừ khi người đó đã đồng ý tuân thủ các quy trình bảo mật dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi hài lòng rằng có các biện pháp thích hợp khác.

 

29.      Các thủ tục an ninh bao gồm:

 

Một.  Bất kỳ bàn làm việc hoặc tủ đựng thông tin bí mật nào đều phải được khóa chặt.

 

b.  Máy tính phải được khóa bằng mật khẩu mạnh được thay đổi thường xuyên hoặc tắt khi chúng không được giám sát và nên sử dụng tùy ý khi xem thông tin cá nhân trên

một màn hình để đảm bảo rằng nó không bị người khác nhìn thấy.

 

C.  Dữ liệu được lưu trữ trên đĩa CD hoặc thẻ nhớ phải được mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu và khóa an toàn khi chúng không được sử dụng.

 

d.  Nhân viên bảo vệ dữ liệu phải phê duyệt bất kỳ đám mây nào được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

 

e.  Dữ liệu không bao giờ được lưu trực tiếp vào các thiết bị di động như máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

 

f.  Tất cả các máy chủ chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm phải được phê duyệt và bảo vệ bằng phần mềm bảo mật.

 

g.  Máy chủ chứa dữ liệu cá nhân phải được giữ ở một vị trí an toàn, cách xa không gian văn phòng chung.

 

h.  Dữ liệu phải được sao lưu thường xuyên theo quy trình sao lưu của Chủ đầu tư.

 

30.      Các Biện pháp Phòng ngừa Điện thoại. Nhân viên giải quyết các thắc mắc qua điện thoại phải đặc biệt lưu ý để tránh tiết lộ không phù hợp. Đặc biệt:

Một.  danh tính của bất kỳ người gọi điện thoại nào phải được xác minh trước khi bất kỳ thông tin cá nhân nào được tiết lộ;

b.  nếu danh tính của người gọi không thể được xác minh một cách thỏa đáng thì họ nên được yêu cầu viết câu truy vấn của mình;

C.  không cho phép người gọi điện uy hiếp bạn tiết lộ thông tin. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố hoặc sự không chắc chắn nào, hãy liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

 

31.      Các phương pháp thải bỏ. Các bản sao của thông tin cá nhân, dù trên giấy hay trên bất kỳ thiết bị lưu trữ vật lý nào, đều phải được tiêu hủy thực tế khi chúng không còn cần thiết nữa. Tài liệu giấy phải được cắt nhỏ và đĩa CD hoặc thẻ nhớ hoặc tương tự phải được hiển thị vĩnh viễn không thể đọc được.

 

Đánh giá tác động dữ liệu

 

32.      Một số quy trình mà Chủ đầu tư thực hiện có thể dẫn đến rủi ro về quyền riêng tư.

 

33.      Trong trường hợp quá trình xử lý sẽ dẫn đến rủi ro cao đối với quyền và tự do của Nhân viên, Chủ đầu tư sẽ thực hiện đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu để xác định mức độ cần thiết và tính tương xứng của việc xử lý. Điều này sẽ bao gồm việc xem xét các mục đích mà hoạt động được thực hiện, rủi ro đối với các cá nhân và các biện pháp có thể được áp dụng để giảm thiểu những rủi ro đó.

Vi phạm dữ liệu

 

34.      Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng có sự vi phạm dữ liệu cá nhân của Nhân viên có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền và tự do của các cá nhân, chúng tôi sẽ báo cáo cho Ủy viên Thông tin trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện ra.

 

35.      Chúng tôi sẽ ghi lại tất cả các vi phạm dữ liệu bất kể ảnh hưởng của chúng như thế nào theo chính sách phản hồi Vi phạm của chúng tôi.

 

36.      Nếu vi phạm có khả năng dẫn đến rủi ro cao đối với quyền và tự do của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng rằng đã có vi phạm và cung cấp cho họ thêm thông tin về hậu quả có thể xảy ra và các biện pháp giảm thiểu mà vi phạm đã thực hiện.

Truyền dữ liệu quốc tế

 

37.      Trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một quốc gia bên ngoài Vương quốc Anh hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm bất kỳ công ty tập đoàn nào hoặc cho một người khác mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh.

 

38.      Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chuyển đến một quốc gia bên ngoài Vương quốc Anh hoặc EEA nếu có các biện pháp bảo vệ thích hợp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn nhận được mức độ bảo vệ thích hợp, chúng tôi đã đưa ra các quy trình thích hợp với các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được các bên thứ ba đó xử lý theo cách phù hợp và tôn trọng pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

 

39.      Nếu bạn muốn biết thêm về việc chuyển dữ liệu cá nhân của mình ra quốc tế, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

Trách nhiệm cá nhân

 

40.      Nhân viên có trách nhiệm giúp Chủ đầu tư cập nhật dữ liệu cá nhân của họ.

 

41.      Nhân viên nên thông báo cho Nhà tuyển dụng biết nếu dữ liệu cá nhân được cung cấp cho Nhà tuyển dụng thay đổi, ví dụ: nếu bạn chuyển nhà hoặc thay đổi chi tiết ngân hàng của bạn.

 

42.      Bạn có thể có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của các thành viên Nhân viên khác và khách hàng của chúng tôi trong quá trình làm việc của bạn. Trong trường hợp này, Chủ nhân dựa vào các Nhân viên để giúp đáp ứng các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của mình đối với Nhân viên và khách hàng.

 

43.      Các cá nhân có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được yêu cầu:

 

Một.  chỉ truy cập dữ liệu cá nhân mà họ có quyền truy cập và chỉ cho các mục đích được cho phép;

 

b.  không được tiết lộ dữ liệu cá nhân ngoại trừ cho các cá nhân (bên trong hay bên ngoài của Nhà tuyển dụng), những người được ủy quyền thích hợp;

 

C.  để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân (ví dụ: bằng cách tuân thủ các quy tắc về quyền truy cập vào cơ sở, truy cập máy tính, bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu, lưu trữ và phá hủy tệp an toàn);

 

d.  không được xóa dữ liệu cá nhân, hoặc các thiết bị có chứa hoặc có thể được sử dụng để truy cập dữ liệu cá nhân, khỏi trụ sở của Chủ đầu tư mà không áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp (chẳng hạn như mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu) để bảo mật dữ liệu và thiết bị; và

 

e.  không được lưu trữ dữ liệu cá nhân trên ổ đĩa cục bộ hoặc trên các thiết bị cá nhân được sử dụng cho mục đích công việc.

Tập huấn

 

44.      Chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo cho tất cả các cá nhân về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của họ như một phần của quá trình giới thiệu và định kỳ sau đó.

 

45.      Các cá nhân có vai trò yêu cầu quyền truy cập thường xuyên vào dữ liệu cá nhân hoặc những người chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này hoặc đáp ứng các yêu cầu truy cập đối tượng theo chính sách này sẽ được đào tạo thêm để giúp họ hiểu nhiệm vụ của mình và cách tuân thủ chúng.

bottom of page