top of page

tokenomics

Tokenomics là sự kết hợp giữa token và kinh tế học hay kinh tế học tiền điện tử. các chi tiết như mạng mà nó chạy, chất lượng của nó, cách nó được phân phối và tổng nguồn cung / lưu thông được hiển thị trên trang này.

bottom of page